top of page

INGUSS PRIEDE​

Inguss saka, ka dzimis pilsētā ar dvēseli un tā ir Kuldīga. Inguss ir pārliecināts, ka "dzīvot vajag garšīgi!" un tieši tāpēc viņš ir “nogaršojis”  ikdienu Parīzē un tagad arī Londonā. Taču Inguss dzīvi tver viegli un pēta savu personību dažādās škautnēs, tāpēc viņš jau vairākus gadus izaicina savu likteni psiholoģijā un teātrī.

LOMAS: 

Ūdenspārdevējs, ("Skatītāji" / 2021. / autors - Marta Vaino / režisors - Ingmārs Čaklais).

Trusis Bārda, (videoizrāde “Sarkanturbānīte” pēc lugas “Sarkanturbānīte no Kaščeju cilts” motīviem / 2021 / autors - Hermanis Paukšs / režisori – Liene Bleive, Elza Umure un Ingmārs Čaklais)

Viesis, (“Pateicības dienas tītars”/ 2020./ teksts un režija – Birmingemas Mazā teātra aktieri)

Karčevskis Jānis, (“Paula Kalniņa tiesāšana“ / 2020./ autors – Pauls Kalniņš / Latviešu lugu lasījumi 2020, režisori Māra Lewis un Ingmārs Čaklais)

Dzejnieks  ("Čir, čir!” / 2022. / autors - Hermanis Paukšs /  režisors -  Ingmārs Čaklais).

bottom of page