Search

Atskatoties uz krāsaino un bagāto 2019. gadu

Updated: Jan 12

Latviešu Kultūras centram Birmingemā 2019. bija notikumiem un emocijām bagāts gads. Centra dzīvē veidotas jaunas sadarbības, starp kurām arī Birmingemas Mazā teātra dalība.

Paveiktais Gadu mijā apkopots video:

https://www.facebook.com/LatviesuKulturascentrs/posts/9866167617370641 view0 comments