top of page
Search

Kultūrtelpa “Dziesmu un Deju svētku kustība latviešiem pasaulē”

Updated: Jan 12, 2021

2020.gada 7.novembrī Latvieši Kultūras centra un Birmingemas Mazā teātra pārstāvji bija starp vairāk nekā 50 Latvijas diasporas kultūras nozares profesionāļiem no 14 valstīm, kas tiešsaistē piedalījās kultūrtelpas “Dziesmu un Deju svētku kustība latviešiem pasaulē” pirmajā sanāksmē.

Sanāksmi vadīja kustības iniciatore Inguna Grietiņa-Dārziņa (Īrija). Tajā piedalījās arī tādi savas jomas profesionāļi kā Juris Ķeniņš (Kanāda), Lilija Zobens-Īsta (Lielbritānija), Ilze Torrisi (Vācija), Lolita Ritmanis (ASV) un citi. Sanāksmes moderatores Ievas Reines (Zviedrija) vadībā tika izklāstīta kustības ideja, mērķi un iezīmēti nākotnes plāni, aicinot klātesošos pievienoties, pašiem aktīvi piedalīties tās attīstībā un mudināt pievienoties citus.


LATVIESI.COM:

https://www.latviesi.com/organizaciju-jaunumi/kulturtelpa-dziesmu-un-deju-svetku-kustiba-latviesiem-pasaule-sava-pirmaja-sanaksme-iezime-talakas-kulturas-attistibas-prioritates


5 views0 comments
bottom of page