top of page
Search

Latvijas diasporas teātri sapulcēsies pirmajā Forumā

Updated: Jan 12, 2021

Latviešu Kultūras centrs Birmingemā aicina visus Latvijas diasporas teātrus sapulcēties 2021.gada 16.janvārī Zoom Forumā.


Ideja satikties klātienē virmojusi jau vairākus gadus, taču tagad, kad citas iespējas pulcēties nav, ir radusies brīnišķīga iespēja savienot kontinetus un tikties Zoom tiešsaistē. Sanākot kopā virtuāli tiks uzņemti viesi no diasporas organizācijām pasaulē, uzklausīti amatierteātru pārstāvji no Latvijas, pārrunātas diasporas teātru aktuālitātes un problēmjautājumi, spriests par nākotni. Teātri viens otro labāk iepazīs un veidos jaunas sadarbības platformas. Foruma noslēgumā notiks meistarklase Latvijas teātra profesionāles un pedagoģes Zanes Daudziņas vadībā.

Aicinām visus interesentus pieteikties līdz 2020.gada 12.janvārim rakstot WhatsApp pa tālruni 07914784603 vai latvianculturalcentre@gmail.com.

Pasākums notiek projekta “Latviešu diasporas pasaulē teātra kopu un kolektīvu vadītāju tiešaistes forums - pašorganizācijas stiprināšanas pasākums ar grupu diskusijām un meistarklasi” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Latviešu Kultūras centrs Birmingemā, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas vēstniecība Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē.


LATVIESI.COM
5 views0 comments

Comments


bottom of page