top of page
Search

Uzsākts projekts “Starp divām salām ar skatu uz Latviju”

Updated: Aug 12, 2021


Jūnijā uzsākts kopprojekts, kurā Lielbritānijas Latviešu Kultūras centrs Birmingemā (LKCB) sadarbosies ar Latviešu Kultūras fondu Īrijā (LKFĪ). Projekta temats – amatierteātru vieta un loma diasporas kopējā mākslinieciskās pašdarbības kopu klāstā, tā vieta Latvijas un diasporas zemju lielpasākumos. Projekta nosaukums “Starp divām salām ar skatu uz Latviju”. Abas organizācijas projekta ietvaros ir paredzējušas gan diskusijas par diasporas amatierteātru izrāžu iekļaušanu lielpasākumu programmās, gan arī reālu darbu pie četru izrāžu sagatavošanas, ko paredzēts iekļaut koppasakumā “Dziesma + deja + dialogs uz skatuves”, ko abas organizācijas plāno īstenot nākošajā, 2022. gadā. Līdz tam cītīgs darbs, jaunrade un arī izrāžu iestudēšana.


31. maijā, projekta īstenotāji sanāca uz pirmo attālināto apspriedi, lai pārrunātu projekta gaitu un novērtētu ar Covid-19 saistīto situāciju, kas, kā zināms, ir ietekmējusi un likusi koriģēt ne vienu vien projektu, ne vienu vien ieceri. Projekta īstenotāji jauno iestudējumu nosaukumus pagaidām neizpauž, vien to, ka tiek strādāts ar mūsdienu latviešu dramaturgu lugām, un sagatavošanas darbi pie inscinējumiem jau uzsākti, tiesa, lielākoties tas notiek attālināti. Projektu atbalsta Eiropas latviešu apvienība (ELA) un Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA), kas administrē Kultūras ministrijas piešķirtos finanšu līdzekļus programmā “Dziesmu svētku tradīcijas uzturēšana un profesionālās mākslas pieejamība diasporā”.

FOTO: LKFĪ


Vairāk:

http://baltic-ireland.ie/2021/06/49544/?fbclid=IwAR2AFigkOniynhCWYnh1zS6CpYVfDLksaMrVJFo14MbIu32o_V9eULGHCh8

9 views0 comments

Comments


bottom of page